เนื้อหาของบทความนี้จะเกี่ยวกับปิตุลา แปล ว่า หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับปิตุลา แปล ว่ามาสำรวจกันกับMukilteo Montessoriในหัวข้อปิตุลา แปล ว่าในโพสต์วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ : ๔ มกราคม ๒๕๖๕นี้.

เอกสารที่สมบูรณ์ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับปิตุลา แปล ว่าในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ : ๔ มกราคม ๒๕๖๕

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

ที่เว็บไซต์mukilteomontessori.comคุณสามารถเพิ่มเนื้อหาอื่น ๆ นอกเหนือจากปิตุลา แปล ว่าสำหรับข้อมูลที่มีค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ที่เว็บไซต์mukilteomontessori.com เราอัปเดตข่าวสารใหม่และแม่นยำสำหรับผู้ใช้เสมอ, โดยหวังว่าจะมีส่วนสนับสนุนเนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับผู้ใช้ ช่วยให้คุณเพิ่มข่าวออนไลน์ในวิธีที่เร็วที่สุด.

เนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ปิตุลา แปล ว่า

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ หรือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ (27 มิถุนายน พ.ศ. 2421 – 4 มกราคม พ.ศ. 2437 รูปแบบปัจจุบันตรงกับ พ.ศ. 2438) เป็นพระราชโอรสองค์โตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสมภพแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสา (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา) ทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรก แต่ทรงดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารได้เพียง 8 ปี ก็เสด็จสวรรคต ขณะมีพระชนมายุได้ 15 พรรษา • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระราชโอรสองค์โตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสมภพแต่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา วันพฤหัสบดี เดือน 7 แรม 12 ค่ำ ปีขาล พ.ศ. 1240 ตรงกับ ถึงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2421 แต่เดิมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบอกพระนามของพระองค์ว่า “พระมหาอุณหิส” แต่เนื่องจากทรงเห็นว่าเมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษจะอ่านได้ว่า “อุณหิส” หรือ “อันหิส” จึงทรงพระหัตถ์ ของพระยาอัษฎางค์ให้เปลี่ยนพระนามสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็น “มหาวชิรุณหิศ” ซึ่งแปลว่า มงกุฎเพชร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ต่อจาก กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ เมื่อ พ.ศ. 2428 ก็มิได้ทรงสถาปนาผู้ใดเป็น กรมพระราชวังสถานมงคลอีกครั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระดำริว่าตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลไม่สมควรแก่เวลาและอาจทำให้ชาวต่างประเทศเกิดความสับสนได้ และทรงมีพระดำริว่า พระนามาภิไธย “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ซึ่งเรียกว่า “สมเด็จหน่อพุทธางกูร” ซึ่งมีมาแต่ครั้งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 เป็นตำแหน่งที่สอดคล้องกับแบบอย่างการสืบราชสันตติวงศ์ของ พระมหากษัตริย์ในนานาอารยประเทศที่มีพระราชประเพณี ลูกชายคนโตของเขาคือมกุฎราชกุมารและรัชทายาท สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2429 (นับแบบปัจจุบันตรงกับ พ.ศ. 2430) นับเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เป็นรัชทายาทแทนพระมหาอุปราช กรมบวรสถานมงคล หรือ วังหน้า ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในการนี้ สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรทรงส่งโทรเลขถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พันโท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ หรือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (27 มิถุนายน พ.ศ. 2421 – 4 มกราคม พ.ศ. 2437 นับแบบปัจจุบันตรงกับ พ.ศ. 2438) เป็นพระราชโอรสองค์โตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา ภูมิพลอดุลยเดช) ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกของประเทศไทย แต่หลังจากทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้เพียง 8 พรรษา ก็เสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุได้ 15 พรรษา เก่า. • พระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระราชโอรสองค์โตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดี แรม 7 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล สัมฤทธิศก จ.ศ. 1240 ตรงกับวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2421 แต่เดิมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า “มหาอุณหิส” แต่ด้วยเห็นว่าเมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษอาจอ่านได้ว่า ‘อุณหภมิ’ หรือ ‘อันหิส’ จึงพระราชทานพระหัตถ์ให้พระยาอัษฎางค์เปลี่ยนพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สิรินธร. “มหาวชิรุณหิศ” ซึ่งแปลว่า มงกุฎเพชรใหญ่ พระองค์ทรงมีพระขนิษฐาร่วมพระมารดา คือ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าอิศริยาลงกรณ์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวิชิตจิรประภา สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร สมเด็จฯ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาคือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม ราชา). • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายหลังกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ เมื่อ พ.ศ. 2428 ไม่มีผู้ใดสถาปนาเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล พาเลซอีกแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระดำริว่าตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลไม่เหมาะสมกับยุคสมัยและอาจทำให้ชาวต่างประเทศเกิดความสับสนได้ และทรงมีพระดำริว่า พระนามาภิไธย “สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” ซึ่งเรียกว่า “สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง” นั้น สถาปนาขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 เป็นตำแหน่งที่สอดคล้องกับแบบอย่างการสืบราชสันตติวงศ์ของพระมหากษัตริย์ในนานาอารยประเทศ ที่ซึ่งราชวงศ์จะแต่งตั้งองค์ชายใหญ่ขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารเพื่อดำรงตำแหน่งองค์รัชทายาท ที่มา: wikipedia อาจไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมด

SEE ALSO  พิธีกร พิธีพระราชทานเพลิงศพพระสงฆ์ [พันโท สุธี สุขสากล] | ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคํา ไว้อาลัย พระ สงฆ์ที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

รูปภาพบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของปิตุลา แปล ว่า

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ : ๔ มกราคม ๒๕๖๕

นอกจากการดูเนื้อหาของบทความนี้แล้ว วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ : ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ด้านล่าง

คลิกที่นี่

ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับปิตุลา แปล ว่า

#วนคลายวนสวรรคต #สมเดจพระบรมราชปตลาธบด #เจาฟามหาวชรณหศ #๔ #มกราคม #๒๕๖๕.

SEE ALSO  นำเสนองาน ปลาหวีเกศพรุ | สังเคราะห์เนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับปลาหวีเกศ
[vid_tags].

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ : ๔ มกราคม ๒๕๖๕.

ปิตุลา แปล ว่า.

เราหวังว่าข้อมูลบางส่วนที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการอ่านปิตุลา แปล ว่าข้อมูลของเรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *